15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://www.kalindamarlab.com/tr/ana-sayfa 297 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Araştırma Alanları

ENTOMOPATOJENİK BAKTERİLERDE SEKRESYON SİSTEMLERİ
Xenorhabdus ve Photorhabdus cinsine ait bakteriler zorunlu böcek patojeni olan Steinernema ve Heterorhabditis cinsi nematodlar ile simbiyotik olarak ilişki içerisindedir. Xenorhabdus ve Photorhabdus cinsinde ait bakteriler enfekte oldukları böceğin bağışıklık sisteminin öldürücü etkisinden kurtulduktan sonra böceğin öldürülmesi için toksinler, ekzoenzimler ve proteinler salgılayabilir. Bu proteinlerin bazıları, diğer entomopatojenik Gram-negatif bakterilerde olduğu gibi belirli bakteriyel protein sekresyon (salgılama) sistemleri üzerinden salgılanır. Bununla birlikte, protein sekresyon sistemleri entomopatojenik Xenorhabdus spp. ve Photorhabdus spp. türlerinde tam olarak tanımlanamamıştır. Sekresyon sistemlerinin Xenorhabdus ve Photorhabdus türlerinde ait genomlarda dağılımını anlamak için sekresyon sistemlerinin kapsamlı bir karşılaştırmalı analizini yaptık. Yaptığımız Xenorhabdus ve Photorhabdus genomlarının karşılaştırmalı analizi ile birlikte, bakteriyel protein sekresyon sistemlerinin Xenorhabdus ve Photorhabdus genomlarındaki dağılımı konusundaki bilgilerimizi geliştirmeyi planlıyoruz.

 

BAKTERİYEL EFEKTÖR PROTEİNLER VE TERAPÖTİK KULLANIMLARI
Başlıca araştırma alanım, patojen ve patojen olmayan bakterilerde varolan bakteriyel sekresyon sistemleri ve bu sistemlerce salgılanan efektör proteinlerdir. Özellikle Tip III sekresyon sistemi (T3SS) ve Tip VI sekresyon sistemlerince (T6SS) çevresel veya konak ortamında salgılanan efektör proteinlerin fonksiyonlarının belirlenmesi ve yenilikçi efektör protein bazlı terapötik ilaçların hastalıkları önlemek için geliştirilmesi ilgi alanıma girmektedir. Bu maksatla araştırmalarım daha çok T3SS ve T6SS efektör proteinlerinin konak ortamının bakteriyel invazyonu için nasıl manipüle ettiklerinin önemine odaklanmıştır. Araştırma stratejisi olarak T3SS ve T6SS efektör proteinlerinin konak bağışıklık sistemi üzerinde entegrasyonu ile efektör proteinlerin konak-patojen ilişkisi yönünden incelenmesine odaklanmıştır. Daha önceki efektör protein çalışmalarım, balık patojeni Edwardsiella ictaluri ‘nin T6SS efektör proteinlerinin karakterizasyonu ve bu proteinlerin konak-patojen ilişkisindeki rolleri ile ilgilidir.

FacebookTwitter